Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou.
Thesis title in Czech: Ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou.
Thesis title in English: Controlling computer using a detection of single colored objects from webcam
Key words: gesta, zpracovani obrazu, webcam
English key words: gestures, image processing, webcam
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: RNDr. Jan Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.04.2012
Date of assignment: 26.04.2012
Confirmed by Study dept. on: 02.05.2012
Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
Date of electronic submission:25.05.2012
Date of submission of printed version:25.05.2012
Date of proceeded defence: 18.06.2012
Reviewers: Mgr. Peter Libič, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude pojednávat o možnosti ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou. Ovládáním je míněna simulace akcí uživatelského vstupu (pohyb myši, stisk klávesy, vykonání příkazu, …) na základě gest provedených objekty. Objekty si definuje sám uživatel na základě barvy. S objekty lze provádět tři typy gest – stavová, zkoumající aktuální stav objektu, vztahová, zkoumající vztah dvou objeků a pohybová, zkoumající pohyb provedený objektem. Pro rozpoznání gest je třeba získat informace o objektech, práce se tedy bude zabývat způsobem detekce jednobarevného objektu v obraze a následným získáním informací o něm (poloha, sklon, velikost, …). Dále se bude zabývat uvedenými typy gest a jejich rozpoznáváním. Předmětem zájmu bude také navazování akcí na gesta a jejich simulace. Součástí práce bude aplikace demonstrující popisované oblasti.
References
Milan Sonka: Image Processing, Analysis, and Machine Vision

Intel: OpenCV Reference Manual

Gonzales, Woods: Digital Image Processing, 3rd. edition
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html