Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Un cheval chez soi en 10 leçons. (Hélène de Sinety, Éditions Minerva, Genève 2000, 7–33)
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Un cheval chez soi en 10 leçons. (Hélène de
Sinety, Éditions Minerva, Genève 2000, 7–33)
Thesis title in English: Commented translation: Un cheval chez soi en 10 leçons. (Hélène de
Sinety, Éditions Minerva, Genève 2000, 7–33)
Key words: překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, syntax, styl, text, funkce, lexikum, jezdectví, péče o koně, ustájení
English key words: translation, translation analysis, translation methods, syntax, style, text, functions, lexis, horse riding, horse care, stabling
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: PhDr. Šárka Belisová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.04.2012
Date of assignment: 26.04.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.05.2012
Date and time of defence: 08.09.2014 09:00
Date of electronic submission:16.08.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
References
Vinay, Jean-Paul; Darbelnet, Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Éditions Didier
Janovcová, Eva. Procédés de traduction (in Tionová, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé, str. 283-320)
Šabršula, Jan. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque

Hochel, B. Preklad ako komunikácia
Levý, J. Bude literární věda exaktní vědou?
Levý, J. Umění překladu
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba

BEČKA, J. Česká stylistika
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html