Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů
Thesis title in Czech: Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů
Thesis title in English: Ultrafast laser spectroscopy of semiconductors
Key words: femtosekundová laserová spektroskopie, polovodičové nanokrystaly, diamant, nanodiamant, křemík
English key words: femtosecond laser spectroscopy, semiconductor nanocrystals, diamond, nanodiamond, silicon
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2012
Date of assignment: 26.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 04.12.2012
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Guidelines
Ultrarychlá laserová spektroskopie přináší stále nové poznatky o polovodičových materiálech. Rychlý rozvoj laserové technologie vede k rozšiřování možností ultrarychlé spektroskopie – zvětšuje se například oblast laditelnosti ultrakrátkých optických pulsů směrem k ultrafialové či rentgenové nebo naopak k dlouhovlnné spektrální oblasti, zkracuje se časová délka pulsů a zvyšuje se jejich výkon. Tématem navrhované disertační práce je ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů a jejich nanostruktur. Bude navazovat na výzkum, který v tomto oboru probíhá na školícím pracovišti již více než dvacet let. Jedná se o experimentální práci, jejíž součástí bude rozšíření stávajících femtosekundových měřících metod ve smyslu zlepšení prostorového rozlišení a rozšíření spektrálního oboru. Tyto metody budou využity ke studiu ultrarychlé dynamiky elementárních excitací ve vybraných objemových (v první etapě diamant se zaměřením na procesy spojené s elektron-děrovými kapkami) a nanokrystalických (například křemík, nanodiamant) materiálech.
References
1. J. Shah: Ultrafast Spectroscopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures, Springer-Verlag, Berlin 1996.
2. C. Rulliére, ed. Femtosecond laser pulses, Springer-Verlag Berlin 1998
3. Pelant I., Valenta J.: Luminiscenční spektroskopie., Academia, Praha 2006.
4. S. Koizumi, C.E. Nebel, M. Nesladek, eds., Physics and Applications of CVD Diamond, Wiley-VCH, Weinheim 2008.
5. Další časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html