Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Time-domain modelling of global barotropic ocean tides
Thesis title in Czech: Modelování globálních barotropních oceánských slapů v časové oblasti
Thesis title in English: Time-domain modelling of global barotropic ocean tides
Key words: Globální oceánské slapy; Rovnice mělké vody; Slapový potenciál; Modelování v časové oblasti; Asimilace dat
English key words: Global ocean tides; Shallow water equations; Tidal potential; Time-domain modelling; Data assimilation
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2012
Date of assignment: 26.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 25.10.2012
Date and time of defence: 04.05.2017 10:00
Date of electronic submission:15.12.2016
Date of submission of printed version:15.12.2016
Date of proceeded defence: 04.05.2017
Reviewers: dr. Roger Haagmans
  doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
 
 
Guidelines
Vyvinout model baroclinického oceánického proudění, který by byl buzen interakcí s atmosférou a slapovou gravitační silou. Atmosférické silové působení by zahrnovalo tlak větru, barometrický tlak a tepelný tok (přítok sladké vody se neuvažuje). Slapové působení by bylo popsáno ephemeridním slapovým modelem. Model proudění by byl založen na nelineární rovnici pro hybnost, rovnici kontinuity a zákonu zachování energie pro teplo a salinitu. Aplikovat hydrostatickou a Boussinesqovu aproximaci. Dynamickou topografii oceánů, horizontální rychlosti, teplotu a salinitu počítat prognosticky, vertikální rychlosti určit diagnosticky z podmínky nestlačitelnosti. Aplikovat metodu konečných diferencí.Asimilace altimetrických a gravitačních GRACE družicových dat by byla založena na Kalmanově filtraci. Aplikovat na realná data a numericky realizovat de-aliasing model pro GRACE data.
References
Pond, S. Pickard, G.: Introductory Dynamical Oceanography, Pergamon Press, 1989, p.329

Ocean Models, http://www.phy.ornl.gov/csep/om/om.html

Stewart, R.: Introduction to Physical Oceanography, web version,
http://oceanworld.tamu.edu/ocean410/ocng410_text_book.html

Griffies, S.M.: Fundamentals of Ocean Climate Models
Princeton Univ.Press, 2004, pp.520

Cronin, T.M.:Paleoclimates: understanding climate change past and present.
Columbia Univ.Press, 2010, pp.441.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html