Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Posouzení realizace letního tábora inspirovaného vzděláváním v přírodě
Thesis title in Czech: Posouzení realizace letního tábora inspirovaného vzděláváním v přírodě
Thesis title in English: Feasibility study of summer childern camp inspired by outdoor education
Key words: letní tábor, vzdělánání, studie proveditelnosti
English key words: summer camp, study, feasibility study
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sporty v přírodě (51-600400)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.04.2012
Date of assignment: 17.04.2012
Date and time of defence: 21.01.2013 08:30
Venue of defence: SVP
Date of electronic submission:14.12.2012
Date of submission of printed version:13.12.2012
Date of proceeded defence: 21.01.2013
Opponents: Mgr. Lucie Kalkusová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vymezení tématu práce
Studium teoretických východisek pro studium a zkoumání
Upřesnění cíle a úkolů práce
Formulace výzkumných úkolů
Metody práce
Rozbor výsledků
Diskuse
Závěry
References
Doporučená literatura
Dahlgren,Szcepanski Outdoor Education. Literacy education and sensory experience- Linköping:Kinda Center 1998
Kaplan,R., Kaplan,S. The experience of nature :A psychological perspective. New York: Cambridge UNiversity Press, 1989
Louv, R. Last child in the woods. Chapel Hill: Algonquin Books, 2006
Preliminary scope of work
Viz osnova
Preliminary scope of work in English
On the structure of theses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html