Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Effective methods of preparing secondary school students for the maturita exam in English - focused on speaking
Thesis title in Czech: Efektivní metody přípravy studentů středních škol k maturitě zaměřeno na ústní projev
Thesis title in English: Effective methods of preparing secondary school students for the maturita exam in English - focused on speaking
Key words: Maturitní zkouška, základní úroveň, vyšší úroveň, hodnocení, učebnice
English key words: Maturita exam, basic level, higher level, evaluation, course books
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Supervisor: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.04.2012
Date of assignment: 17.04.2012
Date and time of defence: 01.06.2012 00:00
Date of electronic submission:17.04.2012
Date of proceeded defence: 01.06.2012
Reviewers: PaedDr. Marie Hofmannová
 
 
 
References
BYRNE, D. Teaching oral English. 1981. ISBN 0 582 55081 5
LITTLEWOOD, W. Communicative language teaching. 1990. ISBN 0 521 281 547
REVELL, J. Teaching techniques for communicative English. 1991. ISBN 0 333 27177 7
HORNE, P., OUZMAN, M. Applying English. 1999. ISBN 0 340 52522 3
RIVERS, W. M. Interactive language teaching. 1987. ISBN 0 521 31108 X
Preliminary scope of work
Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se diplomantka zaměří na rozsah konkrétních požadavků k maturitě z AJ a na metody rozvíjející ústního projevu. V části praktické se zaměří na uplatnění těchto metod jako prostředků k úspěšnému dosažení cílů stanovených požadavky k ústí části maturity z AJ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html