Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Prózy Miloše Urbana z hlediska hlavních vyprávěcích kategorií
Thesis title in Czech: Prózy Miloše Urbana z hlediska hlavních vyprávěcích kategorií
Thesis title in English: The Prose Fiction of Miloš Urban within the Frame of Key Narrative Categories
Key words: vyprávěcí kategorie, vypravěč, postavy, prostor, děj, čas, příběh, Miloš Urban
English key words: narrative category, narrator, charakter, space, plot, time, story, Miloš Urban
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.04.2012
Date of assignment: 10.04.2012
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 18.04.2012
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Práce bude koncipována v obvyklém monografickém duchu. Zohlední veškeré knižně publikované prózy Miloše Urbana a bude je analyzovat z hlediska funkce klíčových naratologických kategorií (děj, postavy, prostor, čas, vypravěč), a to jak v rámci jednotlivých děl, tak i se zřetelem vývojovým. Práce se bude důsledně držet textové analýzy a ustálených narativních pojmů a kategorií; nepůjde tedy o monografii, která by se snažila postihnout i autorův vnitřní svět a jeho autorský obraz či jiná mimotextová hlediska. Stejně tak se práce nebude soustavně věnovat kritickému ohlasu Urbanových děl. Smyslem práce bude analýza vyprávěcích způsobů, které v dosavadní tvorbě Miloš Urban využíval, z hlediska jejich stability (stejnosti) a jinakosti (posunů a proměn).
References
Prameny:
Miloš Urban: Poslední tečka za rukopisy (1998); Sedmikostelí (1999); Hastrman (2001); Paměti poslance parlamentu (2002); Stín katedrály (2003); Michaela (2004); Santiniho jazyk (2005); Pole a palisáda (2006); Mrtvý holky (2007); Lord Mord (2008); Boletus arcanus (2011)
Odborná literatura:
Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel 1993.
Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.
Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.
Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.
Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002.
Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, Tatran 1990
Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001.
Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html