Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Thesis title in Czech: Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Thesis title in English: Measurement of the plasma potential by means of the ball-pen and Langmuir probe
Key words: ball-pen sonda, Langmuirova sonda, potenciál plazmatu
English key words: ball-pen probe, Langmuir probe, plasma potential
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.08.2012
Date of assignment: 12.10.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.01.2013
Date and time of defence: 19.06.2013 00:00
Date of electronic submission:22.05.2013
Date of submission of printed version:22.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Reviewers: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Guidelines
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s konstrukcí a obsluhou aparatury s válcovým magnetronem včetně elektroniky pro sondová měření a softwarové podpory.
3. Spolupráce na úpravě softwaru pro sběr a zpracování dat.
4. Provedení experimentů a vyhodnocení experimentálních dat.
5. Vypracování písemné zprávy.
References
1. F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
2. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe books, London, (1970).
3. P.M. Chung, L. Talbot, K.J. Touryan, Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas, Theory and Application, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, (1975).
4. S. Pfau, M. Tichý, Langmuir probe diagnostics of low-temperature plasmas, in Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley-VCH, Berlin etc., 2001, ISBN 3-527-28887-2, pp. 131-172.
Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
Preliminary scope of work
Potenciál plazmatu se obvykle určuje z naměřené charakteristiky Langmuirovy sondy. Přímé měření potenciálu plazmatu umožňuje emisní sonda, ta je ale náročná na konstrukci a má krátkou životnost. V zamagnetovaném plazmatu lze pro přímé měření potenciálu plazmatu využít nedávno vyvinutou světově unikátní tzv. ball-pen sondu. Jedná se v podstatě o kovový kolektor ukrytý v nevodivé keramické trubičce, jejíž osa je kolmá na siločáry magnetického pole. Plovoucí potenciál takto zkonstruované sondy je pak blízký potenciálu plazmatu.

Předmětem bakalářské práce by bylo porovnání měřeného potenciálu plazmatu ve stejnosměrném výboji v argonu v systému válcového magnetronu. Systém válcového magnetronu je v současné době funkční a umožňuje současnou montáž radiálně pohyblivé Langmuirovy a ball-pen sondy. Rovněž systém měření sondové charakteristiky je ve funkčním stavu. Předmětem práce by byla konstrukce ball-pen a Langmuirovy sondy, montáž sond na aparaturu, proměření radiální závislosti potenciálu plazmatu jednak pomocí klasické Langmuirovy sondy a pomocí ball-pen sondy a srovnání výsledků naměřených při několika hodnotách magnetického pole.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=166
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=166
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html