Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Pojetí pedagogického vztahu ve filosofii výchovy a psychoanalýze. Sókratovský model
Thesis title in Czech: Pojetí pedagogického vztahu ve filosofii výchovy a psychoanalýze. Sókratovský model
Thesis title in English: Conception of educational relation in philosophy of education and psychoanalysis. Socratic model
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.03.2012
Date of assignment: 26.03.2012
Date and time of defence: 18.05.2015 09:00
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of proceeded defence: 18.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Guidelines

Vztah učitele a žáka byl konceptualizován ve filozofii, ve filozofii výchovy (u nás např. Paloušem), v antropologii a v pedagogice. Cílem diplomové práce je pohlédnout na něj z hlediska proudů ve filozofii výchovy, inspirovaných francouzskou (Lacanovou) psychoanalýzou (A. Badiou, D. Cho, P. Taubman aj.).

Součástí práce budou terénní šetření charakteru sondy u žáků různého věku a různých učitelů, kde by se měly objevit různé typy pedagogického vztahu, nebo terénní materiál zpracovávaný v odborné literatuře i v beletrii.
References

PALOUŠ, R. Čas výchovy. SPN, 1991

PALOUŠ, R. Homo educandus.Filosofické základy teorie výchovy. Karolinum, 2011

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV, 2001

FREIRE. P. Pedagogy of the Opressed. Continuum, 2000

CHO, D. Lessons of Love: Psychoanalysis and Teacher – Student Love. In Educational theory. 2005

STILLWAGGON, J. Don´t stand so close to me: Relational distance between teachers and students. In
Philosophy of Education. 2006

TAUBMAN, P. Alain Badiou, Jacques Lacan and the Ethic of Teaching. In Educational Philosophy and Theory. 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html