Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků s SPU
Thesis title in Czech: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků s SPU
Thesis title in English: The utilize facilities of individual education plan by children with specific learning difficulties
Key words: Specifické poruchy učení , individuální vzdělávací plán , dyslexie, dysgrafie, dysortografie,dyskalkulie, dyspraxie, diagnostika poruch učení, speciální vzdělávací podmínky
English key words: Specific learning difficulties, individual education plan, dyslexia, diagnostic of specific learning difficulties ,special learning condition
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.03.2012
Date of assignment: 29.04.2013
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Date of electronic submission:01.05.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem bakalářské práce jsou speciální vzdělávací potřeby žáků se specifickými poruchami učení. Cílem této práce je prozkoumat informovanost rodičů o možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu při vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a podpořit roli rodičů ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Preliminary scope of work in English
The topic of the thesis are the special educational needs of pupils with specific learning difficulties. The aim of this paper is to explore the awareness of parents about the possibility of using individual educational plan for the education of children with learning disabilities and support the role of parents in educational process.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html