Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
Thesis title in Czech: Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
Thesis title in English: Model catalysts based on cerium oxide
Key words: Oxid ceru, měď, povrch (110), platina, fazetování
English key words: Ceria, copper, (110) surface, platinum, faceting
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2012
Date of assignment: 26.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 08.11.2012
Date and time of defence: 23.09.2016 09:00
Date of electronic submission:29.06.2016
Date of submission of printed version:30.06.2016
Date of proceeded defence: 23.09.2016
Opponents: Mgr. Slavomír Nemšák, Ph.D.
  Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 
 
Advisors: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Guidelines
Katalyzátory jsou z hlediska složení, struktury a funkčnosti velmi složité systémy. Jednou z možností jak pochopit a posléze řídit jejich činnost je studium modelových katalyzátorů, které jsou tvořeny řízenou tvorbou nanočástic aktivních kovů nesených na površích monokrystalických oxidických substrátů.
Práce bude zaměřena na přípravu a studium modelových katalyzátorů ve formě tenkých epitaxních vrstev oxidu céru na kovových monokrystalických podložkách. Systémy budou připraveny in situ a studovány metodami fotoelektronové spektroskopie – rentgenovskou (XPS), ultrafialovou (UPS) a jejich úhlově rozlišenými modifikacemi (XPD a ARUPS), které umožní získat podrobné informace o chemickém složení, prostorové a elektronové struktuře (včetně pásové struktury). Bude též studována interakce s katalyticky aktivními kovy. Na připravených površích bude studována adsorpce jednoduchých plynů, opět výše zmíněnými metodami. Důležitou součástí experimentu bude studium těchto vrstev metodou rastrovací tunelovací mikroskopie (STM). Práce bude probíhat na UHV aparaturách vybavených komerčními spektrometry, vybraná část experimentu pak může být v případě zdařilého průběhu prováděna na spektrometru optické dráhy MSB synchrotronu Elettra v Terstu.
References
D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9
S. Hufner: Photolectron Spectroscopy, Springer, 2003, ISBN 3-540-41802-4
Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=270
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=270
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html