Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Nordic walking a nordic running
Thesis title in Czech: Nordic walking a nordic running
Thesis title in English: Nordic Walking and Nordic Running
Key words: Nordic Walking, Nordic Running, tepová frekvence, maximální rychlost, délka dolních končetin
English key words: Nordic Walking, Nordic Running, heart rate, maximum speed, the length of the lower limbs
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Marie Hronzová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.03.2012
Date of assignment: 03.12.2015
Date and time of defence: 19.01.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Date of electronic submission:04.12.2015
Date of proceeded defence: 19.01.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
Guidelines
Prostudování odborné literatury.
Kontaktování probandů.
Výběr výzkumné skupiny, případně referenční skupiny.
Realizace výzkumu v terénu - pozorování, experiment.
References

BARTŮŇKOVÁ, S. in HAVLÍČKOVÁ, L. et al. Fyziologie tělesné zátěže II. speciální
část. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1993. 238 str. ISBN 80-7066-815-6
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 1. Vydání. Havlíčkův Brod: Grada
Publishing, 2007. 272 str. ISBN 978-80-247-1369-4
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice : Příručka pro studenty, učitele a výzkumné
pracovníky. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.
ŠKOPEK, MARTIN. 2010. Nordic Walking. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. str. 96. ISBN 978-80-247-3242-8.
Preliminary scope of work
Cílem práce je porovnání vybraných parametrů tělesné zátěže u aktivit Nordic walking a Nordic running ve srovnání s tělesnou zátěží při chůzi a běhu bez holí.
Preliminary scope of work in English
The aim is to compare selected parameters of body burdens in the activities Nordic Walking and Nordic running compared with the body burdens for walking and running without poles.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html