Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Áronovské požehnání
Thesis title in thesis language (Slovak): Áronovské požehnání
Thesis title in Czech: Áronovské požehnání
Thesis title in English: The Priestly Blessing
Key words: Áronovské požehnání, Kněžské požehnání, Numeri, pokoj
English key words: Aaronic benediction, Priestly blessing, Numeri, peace
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Supervisor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.03.2012
Date of assignment: 01.03.2012
Confirmed by Study dept. on: 01.03.2012
Date and time of defence: 09.09.2013 00:00
Date of electronic submission:27.06.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Opponents: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabívat teologickým výkladem Áronovského požehnání (Nu 6,22-27). Bude mít tyto základní části: 1. Význam a vývoj pojmu "požehnání" v knihách Mojžíšových, resp. veStarém zákoně, 2. Výklad oddílu Áronovského požehnání, 3. Intertextualita Áronovskéhopožehnání ve Starém a Novém Zákoně, v židovství a křesťanství.
References
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. ISBN 978-3-438-05222-3
BOTTERWECK, J., RINGGREN, H. Theological Dictionary of the Old Testament.Volume 2, bdl – gâlâh, Translator John T. Willis., Michigan : William B. Eerdmans,1977.
GESENIUS W., A Hebrew and English lexicon of the Old Testament, translated byEdward Robinson, Oxford : Clarendon Press, 1955.
BUDD, P., Word biblical commentary. Volume 5, Numbers, Nashville : Nelson,c1984.
MARKS, J. [et al.], The Pentateuch : a commentary on Genesis, Exodus, Leviticus,Numbers, Deuteronomy. Nashville [Tenn.]: Abingdon, 1983.
BUTTRICK, G., The Interpreter's Bible. 2, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,Joshua, Judges, Ruth, Samuel, Nashville : Abingdon Cokesbury Press, 1953.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html