Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Extrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier
Thesis title in thesis language (Slovak): Extrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier
Thesis title in Czech: Extrémní abiotické podmínky jako determinanty struktury fytoplanktonu vysokohorských jezer
Thesis title in English: Extreme abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakes
Key words: vysokohorské jazerá, fytoplanktón, ľad a sneh, teplota, živiny, mixotrofia, UVR a PAR
English key words: high mountain lakes, phytoplankton, ice and snow, temperature, nutrients, mixotrophy, UVR and PAR
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.04.2012
Date of assignment: 27.11.2012
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 06.06.2013
Opponents: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce shrnuje abiotické faktory ovlivňující strukturu fytoplanktonních společenstev v horských jezerech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html