Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform
Thesis title in Czech: Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform
Thesis title in English: Strategic Management in the Non-Profit Sector - Suggested Strategy for the Enterprise Leaders Platform
Key words: Strategické řízení, Balanced Scorecard, neziskový sektor, společenská odpovědnost firem
English key words: Strategic Management, Balanced Scorecard, Non-profit Sector, Corporate Social Responsibility
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.05.2012
Date of assignment: 04.06.2012
Date and time of defence: 19.06.2013 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Reviewers: Petra Andrlíková, M.Sc.
 
 
 
References
Herrington J.B. Financial & Strategic Management for Nonprofit Organizations, 3rd edition. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.

Kaplan, R.S.; Norton, D.P. The Balanced Scorecard. Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996. Překlad Marek Šusta.

Kourula, A.; Halme, M. Types of corporate responsibility and engagement with NGOs: an exploration of business and societal outcome. Corporate Governance, 2008, vol. 8, no. 4, p. 557-570.

Pavlík, M.; Bělčík, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace. CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010.

Šedivý, M.; Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011.

Vostrovský, V.; Štůsek, J. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti. Praha: občanské sdružení AGNES, 2008.
Preliminary scope of work
Společenská odpovědnost firem (CSR) je v současné době velmi populárním a diskutovaným tématem. I přes narůstající tendence konceptu CSR vytvářeného na státní či celoevropské úrovni zůstává tato oblast primárně na iniciativě jednotlivých firem. Mimo to působí v České republice řada nestátních či nefiremních organizací, které se tomuto tématu věnují.
Předmětem zájmu této práce je konkrétní organizace, která působí jako platforma sdružující společensky odpovědné firmy. Cílem práce je navrhnout a implementovat střednědobou strategii společnosti, jejíž naplnění přinese zvýšení konkurenceschopnosti v rámci trhu České republiky, mírný a udržitelný finanční zisk a možnost si aktivně vytvářet příležitosti pro další rozvoj.

Při zpracování práce bude využito vybrané odborné literatury zabývající se strategickým řízením neziskových organizací, těžiště práce však bude spočívat na analýze trhu a konkurence, na konzultacích s odborníky na CSR nebo na konkrétní dílčí témata a také na znalostech autorky nabytých při práci v organizaci. Implementace strategie pak bude zpracována metodou balanced score-card.

Předběžná struktura práce

1. Úvod do tématu, zasazení do kontextu, cíle práce a očekávané přínosy
2. Teoretický úvod
3. Formulace strategie – praktická část
4. Strategické cíle
5. Závěry a doporučení
6. Závěr práce
7. Seznam literatury
8. PřílohyPreliminary scope of work in English
The notion of corporate social responsibility (CSR) is a very popular and current topic. In spite of increasing tendency of state governments and the European Commission to create a CSR minimum mandatory for all companies, for now the CSR initiatives remain in hands of the respective organizations. Apart from the profit companies we can also find several non-profit and non-governmental organizations devoted to this topic.
The subject of this thesis is a particular organization from the latter category that associates socially responsible companies and businesses. The aim of the thesis is to design and implement a medium term strategy for the company that will increase its competitiveness in the Czech market, will generate steady financial growth and will allow the company to actively create opportunities for further development.

Expected structure of the thesis:

1. Introduction and context, expected goals and benefits
2. Theoretical introduction
3. Formulation of strategies - practical
4. Strategic goals
5. Conclusions and recommendations
6. Conclusion
7. Bibliography
8. Attachments
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html