Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fenomén tzv. vesnických voleb v Číně- krok k demokratizaci?
Thesis title in Czech: Fenomén tzv. vesnických voleb v Číně- krok k demokratizaci?
Thesis title in English: Village elections in China- a step towards democracy?
Key words: vesnické volby, Čína, autoritářský režim, jednostranický režim, samospráva, vesnická samospráva, vesnický výbor, komunismus
English key words: village elections, China, authoritarian regime, single party regime, self-governance, village self-governance, village committee, communism
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.02.2012
Date of assignment: 25.04.2012
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 10.09.2012 00:00
Date of electronic submission:26.07.2012
Date of proceeded defence: 10.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autor popíše fenomén vesnické samosprávy a voleb do vesnických výborů v ČLR (tzv. village elections) z hlediska jejich historického vývoje i praktického fungování. Popíše jejich roli v rámci čínského venkova a zhodnotí praktický dopad na fungování komunistického režimu v Číně. Na základě analýzy dostupných materiálů se pokusí zodpovědět, jaký význam má vesnická samospráva pro současnou Čínu. Pokusí se odpovědět na otázku, zda vesnická samospráva a vesnické volby jsou spíše indikátorem demokratizace režimu a nebo naopak, zda jejich zavedení je známkou konsolidace a adaptability samotného jednostranického režimu.
References
Předběžný seznam literatury:
Baogang, He. Rural Democracy in China. The Role of Village Ellections. Palgrave Macmillan, New York, 2007
Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, 1968
Huntington, Samuel P. Social and Institutional Dynamics of One-Party Systems: The Dynamics of Established One-party Systems. In: Huntington S.P (eds.) Auhoritarian Politics in Modern Society, New York 1970, s. 3-47
Landry, Pierre F. Decentralised Authoritarianism in China. The Communist Party's Control of Local Elites in the Post-Mao Era.Cambridge University Press, New York, 2008
Zheng, Shiping. Party vs. State in Post-1949 China. The Institutional Dilemma. Cambridge University Press, New York, 1997
Schubert, Gunter. Reforming Authoritarianism in Contemporaty China. Reflections on Pai Wei's Consultative Rule of Law Regime. In: ASIEN vol. 94 (Jan 2005), s. 7-24
Landry, P. and col. 2010Elections in Rural China: Competition without Parties, In: Comparative Political Studies 6/2010, pp. 763-790
Liu, Yawei. Are Village Elections Leading to Democracy? in: Understanding Village Elections. China Elections and Governance Review 1/2009, Carter Center, s.1-4
Tan, Qingshan. Building institutional rules and procedures: Village election in China. In: Policy Sciences Vol. 37/2004. s.1-22
O'Brien, Kevin. J. a LI, Lianjiang. Accommodating "Democracy" in a One-Party State: Introducing Village Elections in China. In: The China Quaterly No.162/465-489, s. 465-489
Perry, Elizabeth J. a Goldman, Merle (eds.). Grassroots Political Reform in Contemporary China. Harvard University Press, Massachusetts, 2007
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html