Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Možnosti využití artefiletiky v pedagogice volného času
Thesis title in Czech: Možnosti využití artefiletiky v pedagogice volného času
Thesis title in English: Art-philetic methods in pedagogy of free time
Key words: Artefiletika, arteterapie, výtvarná výchova, pedagogika volného času, projektová výuka
English key words: Art-philetics, art-therapy, art education, pedagogy of free time, project teaching
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.02.2012
Date of assignment: 13.02.2012
Date and time of defence: 12.06.2013 00:00
Venue of defence: UK Pedf - KVV
Date of electronic submission:01.05.2013
Date of proceeded defence: 12.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Guidelines
Zaměřte se na zmapování současných artefiletických metod využívaných ve výtvarné výchově. Dejte do vztahu artefiletiku a pedagogiku volného času. najděte možnosti využití artefiletických metod ve volnočasových aktivitách výtvarného charakteru. Sestavte výtvarně-vzdělávací projekt pro zvolený typ vlnočasového vzdělávání a zvolenou cílovou skupinu, který bude využívat artefiletických postupů. Projekt popište, reflektujte, vyhodnoťte.
References
CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-204-1

JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8

SLAVÍK, J. Artefiletika. In ROESELOVÁ, V. a kol.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 2000, s.50 - 52, 192 - 206, ISBN 80-902267-3-6, EAN 978-80-902267-3-9

SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; HAZUKOVÁ, H. Výtvarné čarování - artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. 212 s. ISBN 80-7290-016-1
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). I. díl. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2001. ISBN: 80-7290-066-8
SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). II. díl. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2004. ISBN: 80-7290-130-3
ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0
Preliminary scope of work
Artefiletika - definice, aktuální pohledy a trendy. Vztah k arteterapii.
Výtvarná výchova v pedagogice volného času.
Možnosti uplatnění artefiletických metod ve výuce výtvarné výchovy v mimoškolních aktivitách. Přínosy a úskalí volby artefiletických metod.
Podrobný návrh výukového projektu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html