Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN
Thesis title in Czech: Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN
Thesis title in English: Simplification the Digital Terrain Model based on TIN representation
Key words: Kartografická generalizace, digitální kartografie, algoritmus, TIN
English key words: Generalization, TIN, laser scanning, digital terrain model
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Supervisor: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.01.2012
Date of assignment: 29.02.2012
Date of electronic submission:09.05.2012
Date of submission of printed version:09.05.2012
Date of proceeded defence: 05.06.2012
Reviewers: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je návrh algoritmu pro automatizovanou generalizaci digitálního modelu terénu založeného na TIN pro množiny s vysokou plošnou hustotou (data leteckého laserového skenování). Algoritmus bude umožňovat zředění vstupní trojúhelníkové sítě v závislosti na měřítku výsledné mapy při zachování důležitých tvarových charakteristik terénu.
Diplomantka provede rešerši stávajících postupů pro generalizaci digitálního modelu terénu a pokusí se navrhnout vlastní algoritmus vhodný pro rozsáhlé množiny dat poskytující generalizované výstupy v závislosti na požadovaném měřítku výsledné mapy. Návrh algoritmu bude proveden s využitím SW Matlab.
Vstupní data budou představovat data leteckého laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení dosažených výsledků z kartografického hlediska včetně porovnání s dalšími SW disponující podobnou funkcionalitou, např. DMT Atlas, Grass.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html