Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Psychické trauma a jeho vliv na lidský život
Thesis title in Czech: Psychické trauma a jeho vliv na lidský život
Thesis title in English: Psychological Trauma and its Effects on Human´s Life
Key words: psychické trauma, stres, posttraumatická stresová porucha, následky traumatu, posttraumatický rozvoj, kvalitativní výzkum, případová studie
English key words: psychological trauma, stress, posttraumatic stress disorder, consequences of trauma, posttraumatic growth, qualitative research, case study
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.01.2012
Date of assignment: 23.06.2015
Date and time of defence: 10.09.2015 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:16.07.2015
Date of proceeded defence: 10.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce "Psychické trauma a jeho vliv na lidský život" má za cíl zjistit, jaký vliv na člověka má skutečnost, že do jeho života vstoupí neočekávaný traumatický zážitek. Metodologické šetření předkládá případové studie a ukazuje průběh, zpracovávání a vyrovnávání se s traumatickým zážitkem.
Preliminary scope of work in English
The objective of the diploma work “Psychological Trauma and its Effects on Human´s Life“ is to find out the impact of an unexpected traumatic experience which appears in one´s life. The Methodological analysis provides with case studies and show trauma progress, processing and coping with a traumatic experience.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html