Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace
Thesis title in Czech: Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace
Thesis title in English: School children's nicknames as a part of the school language communication
Key words: lingvistika, antroponomastika, přezdívka, školní přezdívka, malá sociální skupina, výzkum
English key words: linguistics, antroponomastics, nickname, school nickname, small social group, research
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Supervisor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.01.2012
Date of assignment: 17.01.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.01.2012
Date and time of defence: 09.09.2016 11:00
Date of electronic submission:08.07.2016
Date of submission of printed version:08.07.2016
Date of proceeded defence: 09.09.2016
Course: Dissertation (ODSZDIS01)
Reviewers: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
  doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html