Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Hrad Kumburk
Thesis title in Czech: Hrad Kumburk
Thesis title in English: Castle Kumburk
Key words: Hrad Kumburk
English key words: Castle Kumburk
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.01.2012
Date of assignment: 06.01.2012
Date and time of defence: 11.09.2012 11:00
Date of electronic submission:27.07.2012
Date of proceeded defence: 11.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zaměřit se na problematiku spojenou s ochranou hradních zřícenin, možné srovnání s jinými lokalitami, hrad Zlenice nebo Orlík nad Humpolcem.
References
DURDÍK Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999
SEDLÁČEK August: Hrady, zámky a tvrze Království českého V.Podkrkonoší, Praha 1887
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html