Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Aktivní procesy v oblasti pojmenování profesí z aspektu genderové lingvistiky v porovnání ruštiny a češtiny
Thesis title in Czech: Aktivní procesy v oblasti pojmenování profesí z aspektu genderové lingvistiky v porovnání ruštiny a češtiny
Thesis title in English: The active process of professional designations via the spectrum of gender linguistics and comparison of these designations in the Russian and Czech language
Key words: kodifikace, norma, sémantické procesy, slovní zásoba, přechýlená pojmenování
English key words: condification, language standard, semantic processes, vocabulary, feminine nouns
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: PhDr. Jitka Stiessová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2012
Date of assignment: 05.01.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 08.02.2012
Date and time of defence: 29.05.2013 09:00
Date of electronic submission:28.04.2013
Date of proceeded defence: 29.05.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá rozdíly v užívání přechylování v ruštině a v češtině z pohledu genderové lingvistiky. Cílem práce je poukázat na rozdíly ve tvoření a frekvenci užívání ženských pojmenování profesí v obou jazycích. Praktická část vychází z ruských a českých inzerátů s nabídkami práce, webových stránek, slovníků a jazykových korpusů.
Dále si diplomová práce klade za cíl objasnit pojmy: kodifikace, norma, sémantické procesy, slovní zásoba současné ruštiny a češtiny, neologismy v názvech profesí a tendence jejich užívání.
References
HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A., Stručná mluvnice česká. Praha 2002
HAVRÁNEK, B., Příruční mluvnice ruštiny I. Praha 1961
VALDROVÁ, J., K České genderové lingvistice, Naše řeč (1997), č.2
Kolektiv autorů, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha 2007
VINOGRADOV, V. V., Sovremennyj russkij jazyk - morfologija. Moskva 2007
KIRILINA, A. V., Gender i jazyk. Moskva 2005
KOPECKIJ, L. V., Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha 1976
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html