Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Proměny tradičního způsobu života v soběslavsko-veselských Blatech
Thesis title in Czech: Proměny tradičního způsobu života v soběslavsko-veselských Blatech
Thesis title in English: Changes to traditional way of life in soběslavsko-veselská Blata
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.01.2012
Date of assignment: 03.01.2012
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Venue of defence: knihovna katedry OVF - R 207 e
Date of electronic submission:27.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Markéta Dvořáková
 
 
 
Guidelines
Diplomantka charakterizuje proměny tradičního zemědělského způsobu života v oblasti soběslavsko-veselských Blat. Při mapování tradičního způsobu života položí důraz na období 19. století, kdy byly postaveny výstavní statky reprezentující jihočeské selské baroko. Identifikuje počátky procesu industializace a modernizace v regionu, popíše pokračování tohoto procesu a naváže problematikou kolektivizace zemědelství a událostmi, které jej provázely. Spolu s událostmi v regionu diplomantka charakterizuje změny způsobu života a navazující proměny tváře jihočeského venkova. Vývoj regionu diplomantka zdokumentuje až do jeho současné podoby.
References
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: Anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2004. 184 s.
BLAŽEK, Petr; JECH, Karel; KUBÁLEK, Michal a kol. Akce "K". 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. 635 s.
FEIERABEND, Ladislav Karel. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2007. 161 s.
HUDEČKOVÁ, Helena; LOŠŤÁK, Michal; ŠEVČÍKOVÁ, Adéla. Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 189 s.
JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 331 s.
MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010. 381 s.
MENZEL, Václav. Lidová architektura v Československu. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 632 s.
PETRÁŇ, Josef; PETRÁŇOVÁ, Lydia. Rolník v evropské tradiční kultuře. 1. vyd. Praha: Set Out, 2000. 212 s.
ROBEK, Antonín; VAŘEKA, Josef a kol. Národopis. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1987. 257 s.
ŠKABRADA, Jiří; VODĚRA, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 235 s.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html