Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Proměna sociokulturní funkce karnevalu a šarivari v historické perspektivě
Thesis title in Czech: Proměna sociokulturní funkce karnevalu a šarivari v historické perspektivě
Thesis title in English: The Changes of the Sociocultural Role of Carnival and Charivari in the Historical Perspective
Key words: karneval, šarivari, slavnost, hra, rituál, civilizační proces, lidová kultura, elitní kultura, šlechta, dvorská společnost, reformace
English key words: carnival, charivari, celebration, play and game, ritual, civilizing process, popular culture, elite culture, aristocracy, court society, reformation
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.12.2011
Date of assignment: 05.01.2012
Confirmed by Study dept. on: 05.01.2012
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Course: Thesis Defence (YMH201)
Reviewers: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je postihnout sociokulturní změny úlohy karnevalu (jeho vytlačování z veřejné sféry, přebírání měšťanskou kulturou, šlechtou – maškarní bály) v průběhu dlouhého období několika staletí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html