Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ
Thesis title in Czech: Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ
Thesis title in English: Creativity of teachers in the educational process in primary school
Key words: tvořivost, pedagog, učitel, pedagogická tvořivost, tvořivé vyučování, výukové metody, aktivizační metody, inkluze, inkluzivní vzdělávání
English key words: creativity, pedagogue, teacher, creative education, teaching methods, activating methods, inclusive educatiton
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2011
Date of assignment: 24.04.2013
Date and time of defence: 19.06.2013 00:00
Date of electronic submission:28.04.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html