Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Proměna vnímání upíra v západní kultuře od raného novověku po současnost : posouzení marginálního kulturního jevu v intencích civilizační teorie Norberta Eliase
Thesis title in Czech: Proměna vnímání upíra v západní kultuře od raného novověku po současnost : posouzení marginálního kulturního jevu v intencích civilizační teorie Norberta Eliase
Thesis title in English: The Transformation of perception of vampire in Western culture from early modern period to present : The Assessment of marginal cultural phenomenon in terms of civilization theory of Norbert Elias
Key words: Upír, proměna, raný novověk, současnost, západní kultura, Elias, civilizační proces
English key words: Vampire, Transformation, early modern period, present, Western culture, Elias, civilization theory
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.12.2011
Date of assignment: 05.01.2012
Confirmed by Study dept. on: 05.01.2012
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Course: Thesis Defence (YMH201)
Reviewers: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je postihnout proměnu lidského vnímání na příkladu chápání nadpřirozených bytostí (nemrtvých) od raného novověku po současnost a následné propojení s historickosociologickou teorií.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html