Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Thesis title in Czech: Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Thesis title in English: Diabetes mellitus type II in the light of metabolic syndrome
Key words: diabetes mellitus, inzulinová rezistence, metabolický syndrom
English key words: diabetes mellitus, insulin resistance, metabolic syndrome
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.12.2011
Date of assignment: 13.12.2011
Date and time of defence: 04.06.2013 00:00
Date of electronic submission:06.05.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Opponents: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Rešerše povědomí pacienta o diagnóze diabetes mellitus včetně aktuální hodnoty glykémie, užívané farmakoterapie a celkových zdravotních rizicích plynoucích z tohoto onemocnění.
Stanovení vhodné metodiky sběru dat, struktura dotazníku a příprava hodnotící databáze.
Sepsání závěrečné práce strukturované v pořadí: úvod, cíl, teoretická část, metodika, výsledky, diskuse, závěr a seznam použité literatury.
Souhrn práce v českém a anglickém jazyce.
References
Češka R, et al. Interna. Praha: Triton, 2010.
Klener P, et al. Vnitřní lékařství. Čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, 2011.
Lincová D, Farghali H, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, 2007.
Rybka J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění. Praha: Grada, 2007.
Svačina Š. Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton, 2010.
Šmahelová A, Lášticová M. Diabetologie pro farmaceuty. Praha: Mladá fronta, 2011.
Vlček J, Fialová D, et al. Klinická farmacie I. Praha: Grada, 2010.
Thomson. MICROMEDEX, DRUGDEX System.
Thomson. MICROMEDEX, MARTINDALE System.
Wiener Ch, Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrisonś Principles of Internal Medicine, Self Assessment and Board Review. 17th Edition. USA: McGraw-Hill, 2008.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html