Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Historie a současnost české policejní uniformy
Thesis title in Czech: Historie a současnost české policejní uniformy
Thesis title in English: Czech police uniform: past and present
Key words: móda - oděv - dress code - uniformita – policejní uniforma – výtvarná výchova
English key words: fashion – clothing - dress code – uniformity - police uniform - art education
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Supervisor: Mgr. Marie Bakšteinová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.12.2011
Date of assignment: 12.12.2011
Date and time of defence: 16.05.2012 09:30
Venue of defence: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Date of electronic submission:10.04.2012
Date of proceeded defence: 16.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Miroslava Špačková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka v úvodu pojedná o uniformě v odívání, vysvětlí pojmy jako je dress code a zváží, jakým způsobem se s uniformitou v módě běžně setkáváme a co tato skutečnost o společnosti a lidské povaze vypovídá.
V hlavní části práce se studentka zaměří především na současnost, ale také na historický vývoj policejní uniformy na našem území od První republiky, bude reflektovat její estetické, ale i sociální proměny. Policejní uniformu bude vnímat jako společenský symbol i metaforu, skrze kterou se občané vztahují ke státní autoritě a pojmům jako bezpečnost, spravedlnost, řád a pořádek. Své názory bude ilustrovat a propojovat s kulturními odkazy, které dohledá (například i ve filmu nebo beletrii).
Ve výtvarně didaktické části studentka navrhne, jak by se témata obsahově spojená s uniformitou (nejen) v odívání dala uplatnit ve výtvarném typu výuky, konkrétně navrhne výtvarné úkoly pro výtvarnou řadu. Uvede věk žáků a typ školního zařízení, pro které by tato výtvarná řada byla vhodná.
V autorské výtvarné části zpracuje téma policejní uniformy skrze umělecký autorský cyklus fotografií z policejního prostředí.
Rozsah práce: 35 stran
Rozsah příloh: Výzkumné šetření formou dotazníku.
References
Oděv jako znak - Jana Skarlantová
Dějiny policie a četnictva - Pavel Macek, Lubomír Uhlíř
Dějiny odívání - Ludmila Kybalová

+ další odborná literatura v průběhu studia pramenů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html