Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problémy definice a klasifikace lamprofyrů
Thesis title in Czech: Problémy definice a klasifikace lamprofyrů
Thesis title in English: Problems of definition and classification of lamprophyres
Key words: žilné horniny, lamprofyry, klasifikace, mikrostruktury, minerální asociace, chemické složení
English key words: dyke rocks, lamprophyres, classifcation, microstructure, mineral assemblage, chemical composition
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Supervisor: doc. RNDr. František Holub, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2011
Date of assignment: 15.01.2012
Date of electronic submission:29.08.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Opponents: prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce má rešeršní charakter s možností doplnění vlastním petrografickým výzkumem a zahrnuje tuto dílčí problematiku: Historie názvu lamprofyr. Vývoj definice lamprofyrů, pojetí dílčích skupin lamprofyrů a definice jednotlivých horninových typů od počátku až po nejnovější verzi klasifikace IUGS. Problémy s přechodnými horninami mezi vápenatoalkalickými lamprofyry a žilnými dioritovými až syenitovými porfyry. Vztahy mezi lamprofyry a lamproity. Možné doplnění: Dokumentace příkladů z Českého masivu a evropských Variscid.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html