Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Preparation of conjugated polymers-based fluorescence probes
Thesis title in Czech: Příprava fluorescenčních sond odovozených od kojugovaných polymerů
Thesis title in English: Preparation of conjugated polymers-based fluorescence probes
Key words: Konjugované polymery, Luminiscenční senzory, fluorescence, polymerní syntéza, charakterizace polymerních materiálů
English key words: conjugated polymers, luminescence sensors, fluorescence, polymer syntesis, polymer characterization
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.10.2017
Date of assignment: 11.10.2017
Date of electronic submission:23.05.2018
Date of submission of printed version:23.05.2018
Date of proceeded defence: 04.06.2018
Reviewers: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Syntéza monomerů
syntéza konjugovancýh polymerů
Pospolymerizační modifikace připravených polymerů
Interakce modelových polutantů s připravenými polymerními systémy
Preliminary scope of work in English
The monomer synthesis
Conjugated polymers synthesis
postpolymerization modification of prepared polymers
basic study of model pollutants wirh prepared polymeric systems
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html