Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Neurogeneze v dospělém mozku, její regulace a možné funkce
Thesis title in Czech: Neurogeneze v dospělém mozku, její regulace a možné funkce
Thesis title in English: Neurogenesis in the adult brain, its regulation and possible functions
Key words: neurogeneze, hipokampus, subventrikulární zóna, oddělování vzorců, prevence interference, čichové rozlišování, regulace neurogeneze
English key words: neurogenesis, hippocampus, subventricular zone, pattern separation, prevention of interference, olfactory discrimination, regulation of neurogenesis
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2011
Date of assignment: 16.11.2011
Date of electronic submission:27.08.2012
Date of submission of printed version:27.08.2012
Date of proceeded defence: 13.09.2012
Reviewers: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html