Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační biologie rostlin napadených chorobami
Thesis title in Czech: Populační biologie rostlin napadených chorobami
Thesis title in English: Population biology of plants infected by diseases
Key words: populace, rostliny, ekologie, choroby, houby, rzi, sněti, padlí
English key words: population, plant, ecology. disease, fungi, rust, smut, powdery mildew
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Choroby mají zásadní vliv na rostliny a jejich populace, ale o velikosti tohoto vlivu víme celkem málo...
Nabízím možnost řešit téma v této oblasti, ať už vlastní nebo nějaké mnou navržené.

Návrhy možných (praktických) témat:
1) Patogeny se dvěma hostiteli
2) Vliv prostředí na výskyt patogenů
3) Patogeny ve městě
4) Populační biologie nakažených rostlin

Více informací o tom, co dělám: http://botany.natur.cuni.cz/koubek/
Preliminary scope of work in English
I offer thesis in the field of population biology or evolutionary ecology of infected plants. Custom theses possible... contact me for more info. More about me: http://botany.natur.cuni.cz/koubek/index_en.htm
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html