Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační biologie rostlin napadených chorobami
Thesis title in Czech: Populační biologie rostlin napadených chorobami
Thesis title in English: Population biology of plants infected by diseases
Key words: populace, rostliny, ekologie, choroby, houby, rzi, sněti, padlí
English key words: population, plant, ecology, disease, fungi, rust, smut, powdery mildew
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Choroby mají zásadní vliv na rostliny a jejich populace, ale o velikosti tohoto vlivu víme celkem málo...
Nabízím možnost řešit téma v této oblasti, ať už vlastní nebo nějaké mnou navržené. Bakalářská práce bude v zásadě rešerše, ale je možné se již začít zabývat i praktickým řešením.

Návrhy možných (praktických) témat:
1) Patogeny se dvěma hostiteli
2) Vliv prostředí na výskyt patogenů
3) Patogeny ve městě
4) Populační biologie nakažených rostlin

Na práci je možné a žádoucí navázat prací diplomovou.

Více o tom, co dělám: http://botany.natur.cuni.cz/koubek/
Preliminary scope of work in English
I offer thesis in the field of population biology or evolutionary ecology of infected plants. Custom theses possible... contact me for more info. (my webpage: https://botany.natur.cuni.cz/koubek/index_en.htm )
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html