Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Thesis title in Czech: Studium procesu Drell–Yan na experimentu Compass
Thesis title in English: Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Key words: Drell-Yan, struktura hadronu, nízkoteplotní polarizovaný terč, dynamická jaderná polarizace, NMR
English key words: Drell-Yan, hadron structure, low temperature polarized target, dynamic nuclear polarization, NMR
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.11.2011
Date of assignment: 14.11.2011
Date and time of defence: 14.05.2013 00:00
Date of electronic submission:11.04.2013
Date of submission of printed version:11.04.2013
Date of proceeded defence: 14.05.2013
Reviewers: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) Getting acquainted with the goals of Compass experiment at CERN.
2) Getting acquainted with the Compass spectrometer and Compass low temperature polarized proton target.
3) Analysis of the feasibility of Drell-Yan process at Compass for hadron structure studies.
4) Participation in the modification of existing Compass low temperature polarised target for Drell-Yan experiemnts
using transversely polarized proton target(NH3) and pion beam.
5) Preparation of measurements of Drell-Yan process at Compass in 2013-2014 years.
6) Analysis of obtained results.

References
1. P. Abbon et al., The Compass Experiment at CERN , NIMA 577 (2007) 455-518
2. Compass Collaboration: The Comoass II Proposal, CERN-SPSC-2010-014, SPSC-P-340
3. K. Kondo et al., Polarization measurement in the COMPASS polarized target NIMA 526 (2004) 70-75
4. N. Doshita et al., Past and future of the Compass polarized target, ASI SPIN-Praha-2008
5. S.D. Drell, T.-M. Yan (1970). "Massive Lepton-Pair Production in Hadron-Hadron Collisions at High Energies".
Physical Review Letters 25 (5): 316–320
Preliminary scope of work
Proces Drell-Yan je považován za silný nástroj ke studiu struktury hadronů. Na experimentu COMPASS v CERN je pro roky 2013 a 2014 schválen program, který má za cíl studovat partonovou distribuční funkci závislou na příčné hybnosti (TMDs) pomocí Drell-Yan procesu při rozptylu pionového svazku na příčně polarizovaném protonovém terči.
Nízkoteplotní polarizovaný terč je pro proces klíčový. Zapojení diplomanta bude spočívat ve spolupráci na modifikaci stávajícího polarizovaneho terče pro Drell-Yan proces a posléze ve spolupráci na vyhodnocování výsledků samotného Drell-Yan experimentu.
Kvůli vysokému tepelnému výkonu pionového svazku bude třeba vytvořit nízkoteplotní fyzikální analýzu podmínek pro práci terče, od ní se pak bude odvíjet rozpracování fyzikálních postupů pro vytvoření nové terčové komory, vysokofrekvenční polarizační kavity a systému NMR pro měření polarizace terčového materiálu.
Preliminary scope of work in English
Drell-Yan process is considered to be a powerfull tool to study hadron structure. A proposal for Drell-Yan program in 2013 and 2014 was accepted on COMPASS experiment at CERN. The goal of the project is to determine Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions (TMDs) using Drell-Yan process on transversely polarised proton target hit by pion beam.
The low temperature polarised target is key instrument for the project. Diploma student will be involved in the modification of existing polarised target for Drell-Yan and later in Drell-Yan study itself.
Due to the high heat input from the pion beam the new target holder, high frequency polarising cavity and NMR system for measuring polarisation are to be designed and built.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html