Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Editor komponentových architektur pro MEF
Thesis title in Czech: Editor komponentových architektur pro MEF
Thesis title in English: MEF Component Architecture Editor
Key words: MEF, editor, Visual Studio 2010, komponentové aplikace
English key words: MEF, editor, Visual Studio 2010, component-based applications
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2011
Date of assignment: 10.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 06.12.2011
Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
Date of electronic submission:23.05.2012
Date of submission of printed version:25.05.2012
Date of proceeded defence: 18.06.2012
Reviewers: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je implementovat editor komponentových architektur pro komponentovou knihovnu MEF (Managed Extensibility Framework) z .NET 4.0. Editor by měl být schopen provádět analýzu kódu, který zajištuje vytvoření komponentové architektury za běhu analyzované aplikace. Zjištěnou architekturu by měl editor v přehledné formě graficky zobrazit, umožnit uživateli v ní provádět změny, a také podle těchto změn znovu vygenerovat opravený kód aplikace. Editor by neměl být vázán na konkrétní jazyk, ale měl by být navržen v maximální možné míře jako rozšiřitelný. Jako součást této práce musí editor obsahovat podporu pro analýzu a generování zdrojového kódu v jazyce C#, případně i zkompilovaného CIL kódu z řízených assembly. Editor by měl být plně zaintegrován do vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010.
References
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

Serge Lidin: Expert .NET 2.0 IL Assembler, Apress, August 2006
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html