Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Modulární systém pro distribuovanou správu uživatelských dat
Thesis title in Czech: Modulární systém pro distribuovanou správu uživatelských dat
Thesis title in English: Modular System for Distributed User Data Management
Key words: distribuovaná správa dat, modulární systém, synchronizace na úrovni SQL dotazů, distribuované řešení pro rozhraní LINQ
English key words: Distributed Data Management, Modular System, Synchronization on SQL Queries Level, Distributed Solution for LINQ Interface
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2011
Date of assignment: 09.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 06.12.2011
Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
Date of electronic submission:24.05.2012
Date of submission of printed version:24.05.2012
Date of proceeded defence: 18.06.2012
Reviewers: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro správu osobních dat uživatele. Aplikace by měla být rozdělena na klientskou a serverovou část, umožňující jako celek udržovat data uživatele pohromadě a přístupná jak lokálně, tak z internetu. V aplikaci je třeba naimplementovat vhodné synchronizační mechanismy, které zajistí, aby se změny provedené na jednotlivých instancích propagovali přes hlavní server na ostatní instance klienta s minimem možných konfliktů. Aplikace musí být navržena modulárně, aby bylo možné přidávat podporu pro různé druhy uživatelských dat formou plug-inů. Celý systém by měl nabízet také podporu uživatelských účtů, registraci a jejich vzájemnou interakci. Jako součást práce by měly být naimplementované minimálně následující plug-iny: plocha, kontakty, organizér, deník, archiv, správa hesel. Při vývoji jádra aplikace a serveru by měl být také kladen důraz na to, aby byla klientská aplikace v maximální možné míře multiplatformní a aby server nebyl vymezen jen pro klientské aplikace naprogramované v konkrétním jazyce. Aplikace i server budou napsány v jazyce C#.
References
Rod Stephens: WPF Programmer's Reference: Windows Presentation Foundation with C# 2010 and .NET 4, Wrox, 2010

Pablo Cibraro, Kurt Claeys, Fabio Cozzolino, Johann Grabner: Professional WCF 4: Windows Communication Foundation with .NET 4, Wrox, 2010

Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner: Professional C# 4.0 and .NET 4, Wrox, 2010

Paolo Pialorsi, Marco Russo: Programming Microsoft® LINQ in Microsoft .NET Framework 4, Microsoft Press, 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html