Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Statistické zpracování družicových dat gama záblesků družice Fermi
Thesis title in Czech: Statistické zpracování družicových dat gama záblesků družice Fermi
Thesis title in English: Statistical analysis of the Fermi gamma-ray space telescope data
Key words: gama záblesky, družice Fermi, kosmologie
English key words: Gamma-ray burst, Fermi satellite, Cosmology
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2011
Date of assignment: 07.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 16.12.2011
Date and time of defence: 20.05.2013 00:00
Date of electronic submission:12.04.2013
Date of submission of printed version:12.04.2013
Date of proceeded defence: 20.05.2013
Reviewers: RNDr. Mgr. Jakub Řípa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Rešerše literatury týkající se gama záblesků.
2. Přehled statistických testů vhodných ke zpracování družicových dat.
3. Výběr dat družice Fermi
4. Aplikace statistických metod a následná analýza výsledků a porovnání s aktuálními znalostmi fenoménu gama záblesků.
References
1. http://fermi.gsfc.nasa.gov/ (Studium internetových stránek družice Fermi)
2. B. Zhang, P. Mészáros (2003) arXiv:astro-ph/0311321v1
3. P. Mészáros, Rep. Prog. Phys., 69, 2259-2322 (2006)
4. T. Piran, Reviews of Modern Physics, 76, 1143-1210 (2005)
5. J. Řípa (2011), disertační práce, arXiv:1105.2467v1
6. Odborné články podle pokynů vedoucího
Preliminary scope of work
Gama záblesky otevírají okno do oblasti studia extrémních energetických astrofyzikálních jevů, a kvůli kosmologickým vzdálenostem, ve kterých se odehrávají, jsou důležitými objekty studia moderní kosmologie.
Preliminary scope of work in English
Gamma-ray bursts give us an opportunity to study the extremely high energy astrophysical processes. They are in the cosmological distances and hence they are important objects of the modern cosmology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html