Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí
Thesis title in Czech: Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí
Thesis title in English: Arsenic Contamination of Waters in the World
Key words: kontaminace arzénem, arzén ve vodách, čištění As při úpravě vody, chronická otrava As, zahraniční zkušenosti
English key words: Arsenic Contamination, arsenic in water, As treatment, As chronic poisoning, world water As poisoning
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Supervisor: RNDr. Jiří Bendl, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.11.2011
Date of assignment: 04.11.2011
Date of electronic submission:28.08.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Opponents: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vytvoření aktuálního přehledu o situaci v oblasti kontaminace vod arzénem v zahraničí. Zpracovat z pohledu závažných chronických otrav arzénem na zahraničních příkladech, jako je například několik milionů postižených v Bangladéši a na dalších příkladech. Určit geologické, geochemické a hydro-geochemické příčiny vysokých koncentrací arzénu ve vodách. Sestavit přehled limitních hodnot pro arzén v zahraničí a jaké jsou možnosti cenově dostupné úpravy vod ke snížení koncentrace arzénu na přijatelnou míru v pitných vodách.
Preliminary scope of work in English
Current situation in contamination of arsenic in natural ground and surface waters used for drinking purposes in countries of the world. To collect examples from foreign countries of chronic poisoning by arsenic in drinking water (Bangladesh). Establish geological, geochemical and hydrogeochemical reasons for high concentration of As in waters. Limits of As concentrations in waters. Possibilities for cheap treatment of water to decrease concentration of As in drinking water.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html