Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zneužití práva v daňovém právu
Thesis title in Czech: Zneužití práva v daňovém právu
Thesis title in English: Abuse of the law in tax law
Key words: Zneužití práva, princip zákazu zneužití práva, daňové právo
English key words: Abuse of law,principle of prohibition of abuse of law, tax law
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Supervisor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2011
Date of assignment: 03.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 19.09.2013
Date and time of defence: 19.09.2013 11:30
Venue of defence: 322
Date of electronic submission:09.07.2013
Date of submission of printed version:08.07.2013
Date of proceeded defence: 19.09.2013
Reviewers: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem mé práce je vymezení institutu zákazu zneužití práva a stanovení podmínek jeho aplikace v daňovém právu. K tomuto vymezení napomůže nejprve jeho srovnání s dalšími instituty v rámci problematiky vyhýbání se daním a daňové optimalizace. Kromě toho je také cílem přiblížit právní prameny doktríny zneužití práva v právu daňovém a pokusit se zhodnotit, zda je jeho úprava v českém právním řádu dostačující.Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž pátá kapitola je věnována judikatuře a poslední šestá kapitola je určena dvěma případům z praxe, které doposud nebyly judikovány soudem.
Preliminary scope of work in English
The main purpose of my thesis is to characterize and analyze the doctrine of abuse of rights in relation to the tax law. Discribing the differences among the notions of tax avoidance, tax optimization and abuse of law would help to achieve above mentioned goal. The second objective is to make a conclusion if the current legal regulation of abuse of tax law is sufficient in the Czech legal system. The thesis is devided into six chapters. Fifth chapter deals with case law and last chapter concerns two cases, which have not been solved by the court yet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html