Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona
Thesis title in Czech: Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona
Thesis title in English: The position and activities of an authorized inspector under the Building Act
Key words: autorizovaný inspektor, certifikát, zkrácené stavební řízení
English key words: approved inspector, certificate, simplified procedure
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.10.2011
Date of assignment: 27.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 20.09.2012
Date and time of defence: 19.09.2012 12:30
Venue of defence: 105
Date of electronic submission:13.06.2012
Date of proceeded defence: 19.09.2012
Opponents: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ucelený pohled na aktuální problémy vyplývající z aplikační praxe, přičemž čerpá z judikatury, odborné literatury a srovnání se zahraniční právní úpravou. Kromě analýzy platného SZ se zamýšlí nad možnostmi novelizace sporných ustanovení zákona.
Preliminary scope of work in English
Presented thesis deals with approved inspector as a major entity of simplified procedure. It is focused on the origin of his function, internal organization and impact of his functioning. Author brings comprehensive view of current problems, primarily from point of view of judicature, specialized literature and comparison with foreign legislation. Author considers a possibility of amendment of the act besides an analysis of current legislation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html