Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzika top kvarku na D0
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Top quark physics at D0
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author:
Guidelines
Rešeršní práce. Předpokládá se výstup ve formě souhrnu znalostí o vybraných vlastnostech top kvarku.
References
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 565 (2006), 463-537.
Preliminary scope of work
Předpokládá se studium odborných článků zabývajících se top kvarkem a seznámení se se základními principy detekce částic na příkladu detektoru D0.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html