Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
System of Education of Pharmacists in Greece
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: System of Education of Pharmacists in Greece
Key words: Vzdělávání lékárníků, farmaceutická fakulta, student farmacie
English key words: Education of pharmacists, faculty of pharmacy, student of pharmacy
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2011
Date of assignment: 16.12.2011
Date and time of defence: 04.06.2013 08:00
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Reviewers: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 
 
 
Guidelines
Zpracovat základní materiály související se vzděláváním lékárníků v Řecku (legislativa). Provést průzkum formou dotazníku mezi řeckými studenty farmacie. Porovnat přípravu farmaceutů v Řecku a ČR.
Osnova práce:
1. Úvod a cíl práce
2. Teoretická část
3. Metodická část
4. Praktická část - výsledky
5. Diskuze
6. Závěr
7. Použitá literatura
8. Přílohy
9. Abstrakt
References
www.pfs.gr
book "DATA OF PHARMACEUTICAL LEGISLATION"
Collection of Law of Greece - vybrané právní předpisy související s tématem
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění
vnitřní předpisy České lékárnické komory
www.lekarnici.cz
internet – další www stránky související s tématem DP, např. INSTITUTE FOR CONTINUING EDUCATION AND CPD OF COMMUNITY PHARMACISTS;
Preliminary scope of work
Cílem práce je získat aktuální poznatky o systému profesní přípravy farmaceutů v Řecku a provést základní srovnání se situací v ČR. Uskutečnit průzkum mezi řeckými studenty farmacie studujícími v ČR.
Preliminary scope of work in English
Aim of diploma theses is:
- to get current knowledge about system of education of pharmacists in Greece
- to compare situation in this field in Greece with the Czech republic
- to realise survey between Greek students of pharmacy in the CzR
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html