Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Taxonomická studie okruhu terčovníku Physconia muscigena
Thesis title in Czech: Taxonomická studie okruhu terčovníku Physconia muscigena
Thesis title in English: A taxonomic study of Physconia muscigena group
Key words: Physconia muscigena, Physconia bayeri, vnitrodruhová variabilita, taxonomie, TEF1, ITS rDNA, mtSSU
English key words: Physconia muscigena, Physconia bayeri, infraspecific variability, taxonomy, TEF1, ITS rDNA, mtSSU
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2013
Date of assignment: 28.11.2013
Date of electronic submission:08.08.2016
Date of proceeded defence: 15.09.2016
Opponents: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V roce 1947 popsal z vápnitých skalních biotopů v ČR lichenolog J. Nádvorník terčovník Physcia bayeri, který se od Physconia muscigena s. str. odlišuje žlutě zbarvenou dření díky přítomnosti sekalonové kyseliny A. Physcia (dnes Physconia) bayeri se od pravé P. muscigena částečně liší též ekologií. Roste zpravidla na xerofilních biotopech v nižších polohách, zatímco P. muscigena potkáváme zpravidla v horských a severských oblastech. V současné době je taxon P. bayeri uznáván pouze na úrovni variety.
Jakou taxonomickou hodnotu P. bayeri ukáží molekulární metody? Mají chemické znaky a ekologie význam v taxonomii této skupiny (či jediného druhu)? Nebo se jedná pouze o produkci sekundárního metabolitu, který může sloužit k přežití v netypických podmínkách? Existují přechodné typy? Náleží všechny evropské populace opravdu k jedinému druhu? Je Physconia muscigena a P. bayeri v ČR skutečně tak vzácná, jak napovídají recentní údaje? Bude kyselina sekalonová zjištěna i v položkách s nezbarvenou dření (využití chromatografických metod) nebo se jedná pouze o látku s proměnlivou koncentrací a nestálým výskytem?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html