Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Thesis title in Czech: Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Thesis title in English: The rights and duties of natural persons during proceedings on discharge of the debt".
Key words: dlužník, úpadek, oddlužení, insolvence
English key words: debtor, bankruptcy, discharge of debt, insolvency
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: JUDr. Tomáš Pohl
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.10.2011
Date of assignment: 24.10.2011
Date and time of defence: 28.05.2012 11:00
Venue of defence: v m.č. 229
Date of electronic submission:03.04.2012
Date of submission of printed version:04.04.2012
Date of proceeded defence: 28.05.2012
Reviewers: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Obsahem diplomové práce je popis oddlužení, kterým je řešen úpadek fyzických i právnických osob nepodnikatelů, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce pojednává výhradně o postavení fyzických osob nepodnikatelů, uvádí výčet jejich práv a povinností v průběhu celého insolvenčního řízení, se zaměřením na oddlužení. Práce nahlíží na problematiku z pohledu složitosti, funkčnosti a výhodnosti oddlužení.
Preliminary scope of work in English
The thesis describes the discharges of debt which is the bancruptcy of non-businessmen persons, according to the Act No. 182/2006 Coll., on Bankruptcy and its solution (Insolvency Act). The thesis deals specifically with non-businessmen natural persons, describes it´s rights and duties during insolvency, specifically discharge of debt. The thesis looks at complication, functionality and profitability of the discharge of debt.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html