Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Zadlužování a územní samospráva
Thesis title in Czech: Zadlužování a územní samospráva
Thesis title in English: Indebtedness and local self-government
Key words: územní samosprávné celky, zadlužování, regulace zadlužování
English key words: local governments , debt , debt control
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Supervisor: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2011
Date of assignment: 02.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 28.01.2014
Date and time of defence: 27.01.2014 12:00
Venue of defence: PF UK místnost č. 306
Date of electronic submission:19.11.2013
Date of submission of printed version:25.11.2013
Date of proceeded defence: 27.01.2014
Reviewers: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Autor se v diplomové práci zabývá zadlužením územních samosprávných celků, tedy obcí a krajů, a regulací jejich zadlužování. Cílem diplomové práce je posouzení schopnosti současné právní úpravy regulace zadlužování územních samospráv působit jako dostatečná prevence jejich předlužení. Konečným výsledkem práce by mělo být zhodnocení této schopnosti a nastínění případných změn právní úpravy.


Preliminary scope of work in English
The author of the thesis deals with the debt of local governments, ie municipalities and regions, and control their debt. The aim of the thesis is to assess the ability of current legislation regulating the debts of local governments to act as a sufficient prevention of over-indebtedness. The end result of the work should evaluate the capabilities and outline any changes to legislation.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html