Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problém kázně v současné české mateřské škole
Thesis title in Czech: Problém kázně v současné české mateřské škole
Thesis title in English: Problem of discipline in the contemporary Czech nursery school
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.10.2011
Date of assignment: 18.10.2011
Date and time of defence: 31.05.2012 10:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:26.04.2012
Date of proceeded defence: 31.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PaedDr. Jana Havlová
 
 
 
Guidelines
Práce bude postavena na zhodnocení problému kázně a poslušnosti u dítěte předškolního věku v rodině a institucionální výchově.
Práce bude strukturována do dvou částí.
V části teoretické se bude zabývat:
- historickým vývojem kázně vycházejícím z pohledu na dítě,jeho možnostmi a pozicí ve výchovně vzdělávacím procesu
- základními charakteristickými pohledy na kázeň dnes (ze zorného úhlu filozofie, sociologie, psychologie a pedagogiky)
- vývojovou charakteristikou předškolního dítěte a jeho možnostmi respektovat daná pravidla v různých oblastech
V praktické části práce bude provedeno:
- šetření mezi respondenty z řad rodičů a učitelů
- pozorování dětí ve specifických situacích
- kresebný projev dítěte
- rozhovory
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html