Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Význam dítěte pro rodinu v proměnách času
Thesis title in Czech: Význam dítěte pro rodinu v proměnách času
Thesis title in English: Meaning of a child for family over changing times
Key words: rodina, dětství, dítě předškolního věku, potřeby dítěte, hodnota dítěte
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2011
Date of assignment: 29.02.2012
Date and time of defence: 10.09.2013 00:00
Date of electronic submission:31.05.2013
Date of proceeded defence: 10.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Guidelines
Prostudovat a analyzovat odbornou literaturu týkající se proměn rodiny, proměn pohledů na dítě a dětství. Zaměřit se především na význam dítěte pro rodinu v proměnách času. Dohledat závěry výzkumů týkajících se této problematiky. Zpracovat současný pohled společnosti na dítě a dětství.
Praktickou část realizovat formou kvalitativního šetření ve vybraných rodinách se zaměřením na hodnoty, tradice a společné využití volného času.
References
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Kropáčková, J. a kol. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : PedF UK Praha 2008.
Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagoggy. Praha : Grada 2008.
Horská, P. Kučera, M. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha : Panorama 1990.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON 1993.
Opravilová, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002¨
Matějček, Zl Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha : SPN 1992
Pražák, F. Výzkum českého dítěte. Praha : nakl. Václav Petr 1945
Pražák, F. O budoucnosti dítěte československého. Praha : Melantrich 1920.
Lenderová, M. Rýdl, K. Radostné dětství? Praha : Nakl. Ladislav Horáček 2006.
Preliminary scope of work
1. Rodina - instituce a síť vzájemných vztahů (uvedení do problému, proměny rodiny)

2. Proměny dětství (postavení dítěte v rodině) se zaměřením na specifika českého rodinného prostředí

3. Význam dítěte pro rodinu

4. Praktickou část realizovat formou rozhovoru a dotazníku doplněnou analýzou rod. dokumentace (alba, kroniky) a analýzou dětské výtvarné práce na téma (co nejraději a nejčastěji doma děláte)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html