Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty.
Thesis title in Czech: Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty.
Thesis title in English: Host immune response in neuroinfections caused by parasitic helminths.
Key words: centrální nervový systém, astrocyty, mikroglie, neuroschistosomóza, neurocysticerkóza, neurotoxokaróza, imunitní odpověď, cytokiny, protilátky
English key words: central nervous system, astrocytes, microglia, neuroschistosomiasis, neurocysticercosis, neurotoxocarosis, immune response, cytokines, antibodies
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Lucie Panská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.10.2011
Date of assignment: 11.10.2011
Date of electronic submission:11.05.2012
Date of submission of printed version:14.05.2012
Date of proceeded defence: 06.06.2012
Reviewers: Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o imunitní odpovědi hostitele při invazi jeho centrálního nervového systému vybranými helminty, konkrétně rody Schistosoma, Taenia a Toxocara.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html