Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Thesis title in Czech: Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Thesis title in English: Study of deformation processes in hexagonal materials
Key words: hořčík, dvojčatění, akustická emise, neutronová difrakce, modelování
English key words: magnesium, twinning, acoustic emission, neutron diffraction, modeling
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2011
Date of assignment: 06.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 09.11.2012
Date and time of defence: 14.05.2013 00:00
Date of electronic submission:11.04.2013
Date of submission of printed version:11.04.2013
Date of proceeded defence: 14.05.2013
Reviewers: prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
Guidelines
Cílem práce je vysvětlit vývoj deformačních mechanizmů v hořčíkových slitinách v závislosti na složení, výchozí textuře a teplotě deformace pomocí in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu pomocí mikroskopie.
2. Deformovat zkoumané materiály při různých teplotách v tahu i v tlaku.
3. Změřit akustickou emisi a neutronové difrakční spektrum během deformačních zkoušek
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
[1] Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. M. M. Avedesian, H. Baker, ASM International, 1999
[2] S. R. Agnew, O. Duygulu: Int J Plasticity, 21 (2005), p. 1161.
[3] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D and Root J 1999 Philos Mag A 79 1671
[4] Muransky O, Carr D G, Sittner P and Oliver E C 2009 Int. J. Plast. 25 1107
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html