Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Nové městské hry a jejich hráči
Thesis title in Czech: Nové městské hry a jejich hráči
Thesis title in English: New urban games and their players
Key words: SOCIOLOGIE HER, MĚSTSKÉ HRY, PERVAZIVNÍ HRY, VOLNÝ ČAS, LARP
English key words: SOCIOLOGY OF GAMES, URBAN GAMES, PERVASIVE GAMES, LEISURE, LARP
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.10.2011
Date of assignment: 03.10.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 06.02.2012 09:30
Date of electronic submission:06.01.2012
Date of proceeded defence: 06.02.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V centru pozornosti diplomanta bude nový typ volnočasových aktivit určité části obyvatel měst (příp. velkoměst) – tzv. městské hry, které si v poslední době získávají stále více příznivců i u nás. Diplomant se bude snažit zmapovat pole hráčů v hlavních sociálně-demografických ukazatelích, zjistit jejich motivaci a jejich očekávání, kontakty s ostatními hráči a vědomí určité pospolitosti apod. Východiskem diplomanta bude a) pojetí hry v sociologii (částečně v sociální filozofii i filozofii), b) pojetí skupiny, socializace, mezilidských vztahů, c) moderní město a jeho sociální prostředí.
References
HUIZINGA, J.: Homo ludes. O původu kultury ve hře. Praha, Mladá Fronta 1971
Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1998
RAHNER, H.: Der spielende Mensch. Einsiedeln Johannes 1990
Fink, E.: Oáza štěstí. Praha 1992
Fink, E.: Hra jako symbol světa. Praha, Československý spisovatel 1993
FEBER, J. - PETRUCIJOVÁ, J.: Fenomén hry. In NOSEK, Jiří (ed.): Hra, věda a filosofie. Praha, Filosofia, 2006OLIVOVÁ, Věra: Společenská funkce her v dějinách. In DOUBRAVOVÁ, Jarmila (ed.): Společenské hry. Dobrá Voda, vyd. Aleš Čeněk, 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html